Tuottava Idea -kilpailu etsii seuraavaa suomalaista menestystarinaa

Hämeenlinnan Nuorkauppakamari haluaa nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa innovatiivisen toiminnan merkitystä yhteiskunnan kehittäjänä. Tuottava Idea -kilpailu edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita. Kilpailu on avoin kaikille enintään kolme vuotta vanhoille, tuottavassa käytössä oleville ideoille.

”Tuottava Idea voitto nosti yrityksen nimen kaikkien huulille ja pian se myös huomattiin yrityksestä kertovissa palstamillimetrimäärissä sekä myöskin uuden teknologian huomattavan kiinnostuksen kohteena. Viimeisempänä merkittävänä yhteistyösopimuksena voidaan pitää Halton Oy:n kanssa tehtävää yhteistyötä, joka on myöskin Tuottava Idea kilpailun voittajia.”
Mika Nummenpalo, Easy Led Oy:n perustaja

Kilpailu on käynnissä 1.4.-31.5.2012 ja kilpailun suojelijana toimii elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

Kilpailun tausta

Tuottava Idea -kilpailu on Suomen Nuorkauppakamari ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia sekä nostaa esiin uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailulla halutaan lisätä yrittämisen yleistä arvostusta korostamalla omiin ideoihin perustuvien ja riskejä ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle sekä hyvinvoinnin lisäämiselle. Tuottava Idea -kilpailu järjestetään valtakunnallisena kilpailuna.

Kilpailun tavoite

Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Idea saa olla enintään kolme vuotta vanha, ja sen tulee olla jo tuottavassa käytössä. Palkittavaksi voidaan ehdottaa myös henkilöitä, tiimejä tai organisaatioita, jotka ovat idean kehittäneet. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista tuottavaan käyttöön, hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia. Erityisesti pk-yrityksiä halutaan kannustaa osallistumaan kilpailuun.

Lue lisää kilpailusta sivuiltamme tästä.

Haluatko kilpailuun kumppaniksi tai vinkata tuottavasta ideasta?

Ota yhteyttä projektipäällikkö Marko Paasuun, 050 432 6766 / marko.paasu@gmail.com

Posted in Kasvu, Nuorkauppakamari and tagged , , .