Tuottava Idea -kilpailun suojelijan tervehdys

Suomi tarvitsee yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta

Tuottava Idea -kilpailun suojelija Jyri Häkämies

Yrittäjyyshengen ja yrittämisen edistäminen on avainasemassa luotaessa työpaikkoja ja parannettaessa Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua. Menestyäkseen yritykset tarvitsevat toimintaa tukevan, vakaan ja ennustettavissa olevan toimintaympäristön. Tämä on valtiovallan tehtävä. Muutoksiin ja markkinoiden haasteisiin on kyettävä vastaamaan nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Yrityksiltä vaaditaan osaamista, luovuutta, innovatiivisuutta sekä herkkyyttä.

Luovuus nousee yksilöiden henkisestä liikkuvuudesta ja ajattelun avaruudesta. Elin- ja toimintaympäristön monimuotoisuus ja joustavuus mahdollistavat sen toteutumisen. Halu toimia vapaasti ja ottaa riskejä siivittää luovuutta. Innovatiivisuus on kykyä ja uskallusta viedä luovat ideat yrityksissä uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai käytännöiksi. Nykyisessä innovaatiotoiminnassa asiakkaiden tarpeet ja luovat ideat jalostetaan yhdistelemällä erilaista osaamista. Usein käyttäjä tarvitaan mukaan luomaan innovaatioita. Luovuuden maailma on rajaton, mutta luovuuteen liittyvä riskinotto koetaan yrityksissä konkreettisesti.

Suomen yrityksistä 99,8 prosenttia on pieniä tai keskisuuria, joille kansainvälistyminen on taloudellinen ja henkinen haaste. Tuotteen tai palvelun tulee olla valmis siten, että se tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa. Jotta tuotteet tai palvelut saadaan kansainvälisille markkinoille, yrittäjän liiketoimintaosaamisen on oltava kunnossa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä sosiaalinen media kuuluvat kansainvälistyvän yrityksen työkalupakkiin. Suomi on kansainvälistynyt myös niin, että täällä on kansainvälistä kilpailua. Puhtaasti kansallista ja paikallista toimintaa on entistä vähemmän, mutta sitäkin on.

Yrittäjän ei tarvitse olla ongelmineen yksin. Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa on hyödyllistä ja antoisaa. Suomessa on lukuisia julkisia, aatteellisia ja yksityisiä yrityspalveluja, jotka tarjoavat neuvontaa, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja. Tutkimuksella on osoitettu, että apua halunneet ja palveluja käyttäneet yritykset ovat menestyneet paremmin kuin muut myös kansainvälistymispyrkimyksissään. Sananlasku kysyvä ei tieltä eksy pätee yhä.

Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä. Uusien yritysten syntyminen ja toimivien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ovat Jyrki Kataisen hallituksen keskeisiä tavoitteita. Hallitus päätti maaliskuussa 2012 täydentää Suomen julkisen innovaatiorahoituksen välineistöä tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimella. Sen avulla yritys saa yhteisöverosta verohyvityksen, joka riippuu yrityksen tutkimus- ja kehityshenkilöstön palkkakustannuksista. Yksityistä riskirahoitusta lisätään siten, että listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa nostetaan määräajaksi viiteenkymmeneen prosenttiin.

Tuottava idea -kilpailu korostaa yrittäjyyden ja innovatiivisen toiminnan merkitystä yhteiskunnassa. Tämä on juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee.

Toivotan menestystä vuoden 2012 Tuottava Idea -kilpailulle.

Jyri Häkämies
Elinkeinoministeri
Työ- ja elinkeinoministeriö

Posted in Johtajuus, Nuorkauppakamari and tagged , , .