Vastuullinen johtaja – haastateltavana Matti Vihervuori

Miten Nuorkauppakamari luo parempia johtajia?

Mikään ei ole itsestään selvää. Kysymys on asenteesta ja vuorovaikutuksesta. Jos olet päättänyt kehittyä johtajana Nuorkauppakamari antaa siihen hyvän viitekehyksen. Vanha kamarilainen totuus pitää edelleen paikkansa: mitä enemmän annat sitä enemmän saat.

Miten nuorkauppakamarikokemus näkyy työelämässä?

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa oivalliset mahdollisuudet tehdä kaikkea sitä, mitä työelämä sinulta jatkossa vaatii. Halutessasi saat merkittäviä projekteja vastuullesi. Painotukset voivat olla taloudellisia, myynnillisiä tai markkinoinnillisia. Hakeudu hallitukseen. Saat johtamiskokemusta. Kamarin vastuutehtävissä voit ottaa vahvaa etunojaa ja hakea rajojasi myöhempiä oikeita töitä varten. Sinun pitää vain uskaltaa heittäytyä.

Millainen toimintakulttuuri ja minkälaiset arvot ovat menestyksen edellytys 2010-luvulla?

Talouselämä –lehti julkaisi juuri Great Place to Work Institute Finlandin listan Suomen parhaista työpaikoista. Yhteistä parhaiten menestyneiden yritysten toiminnalle on totaalinen avoimuus, matala ja epämuodollinen organisaatio ja kannustaminen itsenäiseen päätöksentekoon. Toisessa yrityksessä johtoryhmän kokoukset olivat kaikille avoimia, toisessa yrityksessä firman kirjastoon saattoi jokainen hankkia täydennystä talon luottokortilla. Monessa yrityksessä uuden henkilön rekrytointiin osallistui useita yrityksen työntekijöitä. Voidaan todeta, että yritysten toimintakulttuurissa ollaan siirtymässä yksilöä korostavaan, mutta yhteisöllisesti toimivaan suuntaan.

Globalisaation myötä maailma pienenee jatkuvasti ja kansainvälisten valmiuksien sekä verkostojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Miten näet Nuorkauppakamarin roolin kansainvälisyyden mahdollistajana ja edistäjänä?

Nuorkauppakamari ei ole nykyään välttämättä ainoa väylä hankkia kansainvälisiä valmiuksia, mutta halutessasi sen kautta ne ovat varsin helposti saatavillasi. Jälleen kerran tämä on omasta aktiivisuudestasi kiinni. Ole aktiivinen kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa ja tapaamisissa.

Nuorkauppakamari kasvattaa tulevaisuuden vastuullisia johtajia. Minkälainen on työelämän vastuullinen johtaja? Nuorkauppakamari ajaa vastuullisuutta johtajuutta yrityksiin ja yhteiskuntaan tekemällä päätöksiä, jotka kantavat yli kvartaalien. Miten näet vastuullisen johtajuuden roolin työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin kasvattamisessa?

Viittaan vastaukseeni edellä tulevaisuuden yritysten toimintakulttuurista. Minkälaista johtajuutta se vaatii. Johtajana sinun on osattava nähdä riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja reagoida tilanteisiin riittävän ajoissa. Sinun on oltava henkilöstöllesi avoin niin hyvissä kuin huonoissakin asioissa ja korostettava jokaisen omaa vastuuta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä asioita Nuorkauppakamarin tulisi nostattaa esille paikallisesti ja kansallisesti?

Oleellista on löytää Nuorkauppakamarin rooliin ja imagoon soveltuva lähestymiskulma ja tuotava se raikkaasti esille. Yrittäjyyteen kannustamista ja sen aloittamisen helpottamista ei koskaan korosteta liikaa. Näkisin myös, että nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen voisi Nuorkauppakamari omalla tavallaan puuttua.

Minkälaisia eväitä olet saanut Nuorkauppakamaritoiminnasta urallesi? Minkälaisen kannustuksen haluat jakaa Nuorkauppakamarilaisille ja tuleville jäsenille toiminnasta?

Nuorkauppakamari tarjosi mahdollisuuksia tehdä asioita, joita ei aikaisemmin ollut tehnyt. Pääsi testaamaan omia kykyjään ja tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohtia. Kuten tämän haastettelun alussa totesin, näiden kokemusten saamisen edellytyksenä on itsenä likoon laittaminen. Se varmasti palkitsee.

Matti Vihervuori
Senaattori 51838

Matti Vihervuori on toiminut Hämeenlinnan Nuorkauppakamarin puheenjohtajana vuonna 1989. Hän on AinaCom Oy:n Liiketoimintajohtaja, Aina Group Oyj:n johtoryhmän jäsen ja Hämeen Kauppakamarin puheenjohtaja.

Posted in Nuorkauppakamari.