Nuorkauppakamari

Hämeenlinnan Nuorkauppakamari – mikä on Nuorkauppakamari?

Käsitteistä: JCI = Junior Chamber International eli suomeksi Nuorkauppakamari ja ruotsiksi Juniorhandelskammare

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Jäsenistömme Suomessa sekä kansainvälinen toiminta luovat hyvät mahdollisuudet oman kontaktiverkoston luomiselle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä on n. 2500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa, muodostamme n. 5000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Katto-organisaatioon kuuluu 73 paikallista nuorkauppakamaria eri puolilta Suomea.

Kansainvälisyys

Olemme osa yli 110 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Maailmanlaajuisesti nuorkauppakamareihin kuuluu yhteensä yli 170 000 jäsentä. Vuosittain järjestettävät alueelliset ja koko maailman kokoukset ovat mitä parhaimpia paikkoja verkostoitua, kouluttautua ja tutustua uusiin ihmisiin ympäri maailmaa. Monilla paikallisilla kamareilla on maailmalta ystävyyskamareita, joiden kanssa tehdään erilaista yhteistyötä ja yhteydenpitoa, tämä twinning-toiminta on hyvä tapa tuoda kansainvälisyyttä osaksi paikallisia tapahtumia. Lisäksi koulutuksissa on tarjolla kansainvälisyyteen painottuneita teemoja. Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa mitä erilaisimpia mahdollisuuksia kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on aina yhteinen harrastus ja puheenaihe, mikä helpottaa ystävystymistä, liikesuhteita ja verkostoitumista.

Johtajuus

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. Idea on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa.

Kouluttautuminen Nuorkauppakamarissa

Nuorkauppakamarijärjestö tarjoaa jäsenilleen koulutusta paikallisella sekä kansallisella tasolla. Koulutusten sisältöjä on monenlaisia ja ne vaihtelevat vuosittain.

Sisältöjä ovat esimerkiksi markkinointi, puhekoulutus, esiintymiskoulutus, johtaminen, viestintä ja projektit. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu koulutusohjelmat.

Nuorkauppakamaritoiminnassa oppii monipuolisia taitoja vaativiin johtotehtäviin toimimalla järjestön erilaisissa käytännön tehtävissä ja viroissa.

Mikä ihmeen kouluttajapolku?
Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu Nuorkauppakamarissa osallistumalla koulutuspolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa. Kouluttajapolusta ja sen koulutuksista löydät lisätietoa Suomen Nuorkauppakamarin sivustolta. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Vaikka et työssäsi pääasiallisesti kouluttaisikaan, on kouluttamistaidoista usein hyötyä työelämässä. Pystyt hyödyntämään niitä esimiestehtävissä, myyntityössä, asiantuntijatehtävissä kuin monessa muussakin ammatissa.

Kontaktiverkosto

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

Yhteiskuntaan vaikuttaminen

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta ja työelämää kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä. Lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta (esim. Vuoden Nuori johtaja, Vuoden Nuori Menestyjä, Tuottava Idea jne.).

Yrittäjyys

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.